Steenwieks Water

d’ Opbrengst komt neet zoals eerder worde suggereerd ten goede van stichting “De Blokkedeuze”, maor gaot in zien ge’eel naor de Historische vereniging Steenwiek. De liters fless’n vol mit dit ‘elend “Steenwiecks Waeter” kosten € 5.00 per stok en bin van of medio februaori te koop bi’j ’t Kolbčrtien in de Weemstraote. kolbertien@gmail.com Bestel dit collectors item maor vaaste, want ’t is een bepaarkte oplaoge van maor 40 fless’n.
Ook kuj ze bestel’n bi’j dominee@domineevandorsten.nl maor dan moej ze wel bi’j ’t Kolbčrtien ‘aelen, want ik vertrouwe dee domeneer neet zo
Bedaankt.
Giele van de Kaampe

Waarde vrienden en vriendinnen,

Prettig kennis te maken! Ik ben Dominee van Dorsten, personal coach van de heer van de Kaampe. Vanuit een diep dal riep de heer van de Kaampe mijn hulp in en ik bied hem nu een helpende hand. Het gaat al wat beter, zij het met vallen en opstaan, we houden moed, maar zijn er nog lang niet. Afmelders bezorgen de heer van de Kaampe slapeloze nachten, hij kan hier beslist niet tegen en raakt dan elke keer dusdanig van streek, dat hij weer bij af belandt.
Ook heb ik een luisterend oor voor de emoties van Jeannet Skoapman, Jeannet zit vol met onuitputtelijk wrok en ondergetekende biedt haar z'n zachte schouder aan. De vele gesprekken hebben Jeannet al aardig op weg geholpen, maar ze is er nog lang niet.
Heeft u een ook ongemak, waarvan u denkt.. "Die dominee van Dorsten zou soelaas kunnen bieden?", mail me dan gerust. dominee@domineevandorsten.nl.

Daarom lieve vrienden en vriendinnen, broeders en zusters.
Meld je af of aan bij Dominee van Dorsten.

Hoogachtend,
Dominee van Dorsten

Aanmelden!

E-mailadres:
Dominee van Dorsten
"));